przekrój - Internet

Co to jest karta pobytu oraz kto się o nią musi postarać? Jakie daje ona możliwości?

Prawo imigracyjne jest czymś co dotyczy wszystkich państw na świecie. Regulacje różnią się między sobą i są inne dla mieszkańców innych państw. Osoby przybywające do jakiegoś państwa na krótszy czas, na przykład na urlop najczęściej nie muszą zabiegać o żadne dokumenty. Nawet jeżeli w jakimś państwie potrzebna jest zgoda na krótki pobyt, to najczęściej normalna wiza turystyczna jest wystarczająca. Natomiast co w wypadku gdy obcokrajowiec chciałby zostać w jakimś państwie na dłużej i pracować? Jak to wygląda w Polsce?

Internet - stykówka
Autor: Barn Images
Źródło: http://www.flickr.com

W naszym kraju obywatele z innych państw niż Unia Europejska jeżeli chcą postarać się o dłuższy pobyt powinni zrobić sobie kartę pobytu. Taki dokument potwierdza dane na temat obcokrajowca, mówi on o tym, że ta konkretna osoba posiada prawo (kancelaria prawnicza – http://kancelaria-adwokat.biz/) by przebywać w Polsce. Kartę tą trzeba pokazywać w razie konieczności wraz z ważnym paszportem. Na takiej podstawie taka osoba ma możliwość wielokrotnie przekraczać granicę Polski i nie ma konieczności wyrabiania dodatkowo wizy. Ażeby uzyskać tego typu kartę pobytu obcokrajowiec najpierw musi otrzymać jedno z takich zezwoleń czyli zezwolenie na pobyt stały albo czasowy, status uchodźcy, zgodę na pobyt na terenie kraju ze względów humanitarnych, albo też ochronę uzupełniającą.

Prawnik
Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com

Dopiero wtedy może złożyć wniosek o kartę pobytu. karta stałego pobytu dla cudzoziemca ma ważność przez okres dziesięciu lat, co znaczy, że co dziesięć lat trzeba ten dokument wymienić. Samo postanowienie jednak jest na czas nieoznaczony. karta stałego pobytu w Polsce sprawia, iż cudzoziemiec nie może pracować w innym państwie niż Polska. Natomiast osoba taka może swobodnie podróżować w celach turystycznych, a dodatkowo ma możliwość przebywania w całej strefie Schengen do dziewięćdziesięciu dni w ciągu 180 dni.

Jak chodzi o to jaka osoba może starać się aby taki dokument dostać jak też jakiego rodzaju dokumenty złożyć należy, dobrze będzie spojrzeć do spisu oraz przepisów odpowiedniego dla miejsca zamieszkania urzędu wojewódzkiego. Należy mieć na uwadze to, że takie przepisy od czasu do czasu ulegają zmianom dlatego warto upewnić się czy znamy akurat te najbardziej aktualne. Ważne jest też złożenie całej dokumentacji przez obcokrajowca osobiście podczas własnego legalnego pobytu w Polsce. W innym wypadku nie możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Prócz tego możemy mieć też kłopoty związane z nielegalnym pobytem w Polsce.