praca - umowa o pracę

Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawsze oznacza koniec? Warto znać prawo, by móc się walczyć o siebie

Każdy zdaje sobie sprawę z tego jak wygląda dzisiejszy rynek pracy. Pokrótce naprawdę nie jest kolorowo, więc każda osoba której udało się w przeszłości otrzymać poważną i dobrze płatną pracę trzyma się własnego stanowiska rękami i nogami. Nie ma co się takiej osobie zadziwiać, bo naprawdę teraz ciężko jest zdobyć etat, gdzie zarobki będą korzystne i ponadto praca będzie przyjemna.

pieniądze - image
Autor: Richard Grandmorin
Źródło: http://www.flickr.com

Powodów ustania stosunku pracy może być wiele: upłynięcie terminu obowiązywania umowy, rozwiązanie umowy za zgodą obu stron, zwolnienie ( www.adwokat-wroclaw.com.pl/zezwolenie-na-dokonanie-czynnosci ) dyscyplinarne, wypowiedzenie umowy o pracę przez zatrudniającego lub pracownika. W przypadku każdej z wyżej wymienionych sytuacji obowiązują inne przepisy, a obie strony mają inne prawa i obowiązki. Na przykład jeśli mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy o pracę ważną kwestią jest okres wypowiedzenia. Dzięki niemu zwalniana osoba ma czas na spokojne poszukanie nowego stanowiska, a pracodawca ma pewność, że obowiązki będą wykonywane do chwili pojawienia się nowej osoby. Jeśli wręczono nam wypowiedzenie umowy o pracę, które uważamy za wadliwe, bezzasadne lub niezgodne z obowiązującym prawem, możemy je zakwestionować przed sądem. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (poznaj informacje) powinno się wnieść do sądu rejonowego w przeciągu siedmiu dni od otrzymania tego dokumentu. Pracownik, który zdecyduje się na taki krok, musi podać powód naruszenia przez pracodawcę prawa o wypowiadaniu stosunku pracy. Takim powodem może być na przykład zwolnienie osobyw przedemerytalnym okresie ochronnym lub niekompletne uzasadnienie zwolnienia. Decydując się na pozew do sądu zwolniony pracownik może żądać powrotu na stanowisko lub odszkodowania finansowego.

prawo - płótno
Autor: Centrum Cyfrowe
Źródło: http://www.flickr.com

Na nieszczęście robota jest w stanie w każdej chwili być rozwiązana przez chlebodawcę albo pracownika. Wszystko w rzeczy samej jest zobligowane namacalnymi przepisami prawnymi, w związku z tym warto byłoby się rozeznać coś więcej odnośnie tego tematu. Najbardziej pryncypialne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (nawet przydatna strona, dobrze zajrzeć), należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że może ono zostać użyte tylko w paru okolicznościach. Nie ma się czemu dziwować, bo nikt z nas nie jest przygotowany na utratę pracy z dnia na dzień. Oczywiście nasz pracodawca może nam anulować umowę w dowolnej chwili, jednakże musielibyśmy szczególnie naruszyć jakiś z zapisów kodeksu. Dyscyplinarne odwołanie następuje, jeśli naruszymy fundamentalne obowiązki w sposób karygodny bądź przestaniemy dbać o transakcje naszego pracodawcy. Niestety coraz więcej ludzi chce wzbogacić się czyimś kosztem, co zaiste jest rzeczą nieprzyjemną. Innym uzasadnieniem zwolnienia może być także popełnienie jakiegoś przestępstwa, bądź strata uprawień, które są konieczne do tego, by pracować na danym stanowisku. Oczywiście jest to brutalna, rzadko spotykana forma wypowiedzenia, więc skupmy się na czymś co częściej może nas dotyczyć.

firma - zbliżenie
Autor: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina
Źródło: http://www.flickr.com

Zdarza się, że to szefostwo decyduje o zwolnieniu pracownika. Przykładem może być chociażby zwolnienie dyscyplinarne, wykorzystywane jeśli pracownik mocno naruszył istotne zasady panujące w konkretnej firmie albo w jakikolwiek sposób złamał prawo. A co zrobić, kiedy nie ma się czasu na złożenie wypowiedzenia w stosownym terminie i planuje się jak najszybciej zakończyć współpracę z określoną firmą? Wówczas możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy osoba decyzyjna wyrazi zgodę. Z pracy wskazane jest zawsze odchodzić w dobrych stosunkach i nigdy nie należy palić za sobą mostów, zwłaszcza obecnie, kiedy branże dość często znają wszystkich fachowców, toteż niezbędne jest polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów.

Reasumując, jeżeli planuje się odejście z pracy, w pierwszej kolejności należy pamiętać o tym, czy przypadkiem nie obowiązuje nas czas wypowiedzenia. Należy jest mieć to na uwadze już na etapie poszukiwania nowego zatrudnienia, by wszystkie terminy zgrać ze sobą w czasie. Pracodawca docelowo musi mieć czas na odnalezienie kolejnego pracownika.