Podatek

Jak przebiega procedura upadłościowa w Anglii? Co należy w pamięci?

Instytucja upadłości konsumenckiej funkcjonuje w porządkach prawnych prawie wszystkich państw Unii Europejskiej. Dowiedz się, jak rysuje się upadłość konsumencka osoby fizycznej w Anglii i Walii.

Optymalizacja podatkowa
Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Musimy nadmienić, że na rynku znajduje się coraz więcej firm, w ofertach których znajduje się optymalizacja podatkowa. Dokonywana jest na przykład optymalizacja podatkowa zysków z handlu międzynarodowego, optymalizacja podatkowa z handlu internetowego czy usług świadczonych zdalnie. Jeżeli chodzi o upadłość w Anglii to wszystko zaczyna się od wniosku o bankructwo osobiste. Podanie składane jest w sądzie, a jego forma jest ujednolicona od dłuższego czasu.

Osoba, która ma możliwość złożenia takiego wniosku to osoba bezrobotna, pracująca lub prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Podanie oczywiście trzeba opłacić. Sąd (komornikolesno.pl/kontakt/) w ciągu kilku godzin stwierdza bankructwo. Pod około dwóch tygodniach odbywa się spotkanie i rozmowa z pracownikiem (zobacz wynagrodzenie młodocianych) syndyka. W trakcie spotkania określany jest stan majątku bankruta. Bankrut może również liczyć na pomoc dotyczącą procedury. Syndyk informuje wszystkich wierzycieli o upadłości. Wierzyciele mają zgłosić wierzytelności. Trzeba nadmienić, że brytyjskie prawo uwzględnia okres tzw. restrykcji, który trwa rok. W tym okresie bankrut nie może pracować na wybranych stanowiskach, nie może pełnić funkcji państwowych, nie może stać się członkiem zarządu spółki z o.o.. Jeśli określona osoba odmawia współpracy z syndykiem lub ukrywa istotne fakty lub majątek, okres restrykcji może zostać przedłużony nawet do 15 lat.

Jeśli upłynie rok, restrykcja jest automatycznie odwoływana. Bankrut nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek wniosków na tym etapie. Zakaz zajmowania określonych stanowisk czy wykonywania określonych zawodów, a także przeróżne ograniczenia finansowe nie są istotne. Jeżeli chodzi o upadłość w Anglii to rzadko się zdarza, by sąd nie zgodził się na przyjęcie wniosku o bankructwo, równie rzadko sąd odrzuca podanie. Musimy nadmienić, że w Wielkiej Brytanii każdy rezydent ma możliwość ogłoszenia upadłości. Nie jest wymagane posiadanie brytyjskiego obywatelstwa, fundamentalne znaczenie ma tzw. centrum interesów życiowych.