przekrój - firmy

jakich sytuacjach można korzystać z grafologicznych ekspertyz, czym się zajmują zawodowi grafologowie.

Dużo sądowych spraw dotyczy fałszerstw rozmaitych dokumentów, na przykład testamentów czy umów. Dla kogoś, kto się posuwa do fałszerstwa najczęściej będzie się to wiązać z jakimiś korzyściami materialnymi.

przekrój - firmy
Autor: Jiří Beroušek
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli sfałszowana została jakaś umowa, to poszkodowany będzie musiał spłacać zobowiązania, które nie są jego, czy też nawet traci jakiś majątek (z nami inwentaryzacje majątku staną się szybkie), łącznie z samochodami czy nieruchomościami. Dużo spraw wiążących się z fałszerstwami dokumentów będzie też dotyczyć testamentów, trafiają się osoby, które nie godzą się z decyzją spadkodawcy i przy pomocy sfałszowanych dokumentów próbują zdobyć nielegalnie majątek ( http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/podzial-majatku ). Często będzie również tak, że ktoś wypiera się własnego podpisu, sugerując, że to nie nie jest jego, jeżeli nie ma żadnych świadków którzy to będą mogli potwierdzić, to także sprawa będzie wymagała odpowiedniego wyjaśnienia. W każdej takiej sytuacji niezbędna może być pomoc jakiegoś specjalisty, którym w tej sytuacji jest grafolog. Tak naprawdę zajmuje się on analizą odręcznego pisma i weryfikowaniem jego autentyczności, z jego pomocy bardzo często korzystają najróżniejsze instytucje, przykładowo sądy, prokuratura czy policja.

W przypadku wątpliwości co do autentyczności podpisu można zawnioskować o wykonanie niezbędnych badań w tym obszarze. W tym celu może zostać powołany biegły sądowy katowice, jakiego zadaniem będzie dokładne wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i przedstawienie wyników. W celu weryfikacji tego, czy dokumenty są autentyczne grafolog może korzystać z różnych rzeczy. Nie do przecenienia jest jego wiedza i doświadczenie, wiedzę uzyskać można na paru uczelniach w naszym kraju, a doświadczenie zyskuje się wraz z kolejnymi problemami, które się rozwiązało. Obecnie dużym wsparciem dla grafologów są także najróżniejsze narzędzia informatyczne, jakie w ostatnim czasie zaprojektowano i wykonano.

W dużym stopniu wspierają one pracę grafologów wychwytując szczegóły, które umknąć mogą ludzkim oczom. W czasie badania pisma jest sprawdzane dużo jego elementów, przykładowo wielkość i kształt znaków, sposób ich połączenia czy odległości.